Špecifikácia kalibrácie pre simulátory tlmenia oscilujúcich vĺn

2022-05-20

Simulátor tlmených oscilujúcich vĺn obsahuje generátor tlmených oscilujúcich vĺn, viazanú oddeľovaciu sieť a kapacitnú väzbovú svorku. Generátor tlmených oscilačných vĺn pozostáva z generátora signálu pomalých tlmených vĺn (frekvencia kmitov medzi 100 kHz a 1 MHz) a generátora signálov rýchleho tlmeného kmitania (frekvencia kmitov nad 1 MHz). Generátor pomalých tlmiacich oscilačných vĺn sa používa na simuláciu spínania izolačného spínača vo vonkajšej rozvodni VN/VN a rušenia pozadia továrne, zatiaľ čo generátor rýchlych tlmiacich oscilačných vĺn sa používa na simuláciu rušenia spôsobeného spínacím zariadením a ovládaním. zariadenia a rušenie spôsobené elektromagnetickým impulzom vo vysokej nadmorskej výške (HEMP). Sieť oddeľovania spojok možno rozdeliť na oddeľovaciu sieť s prepojením elektrického vedenia a oddeľovaciu sieť s prepojovacím vedením. Každá väzobná decouplingová sieť pozostáva z dvoch častí: väzobnej siete a decouplingovej siete. Charakteristiky simulátora tlmenia oscilujúcich vĺn zahŕňajú hlavne parametre priebehu napätia v otvorenom obvode a parametre priebehu skratového prúdu.